Afdrukken

risicoanalyse brug 303

Bureau Weteling staat voor het voeren van projectmanagement op basis van het beheersen van de risico's.
Risicobeheersing, riskmanagement of risicomanagement is een essentieel onderdeel van projectmanagement en dus van de projectbeheersing.

 

 Het doel van risicobeheersing is om een project voorspelbaar, binnen van te voren bepaalde kaders, te laten verlopen.
De vastgestelde randvoorwaarden worden bijna altijd bepaald door de grootheden; de functionaliteit, de kwaliteit, de kosten en de tijd.

Methode
Een risicobeheersing bestaat uit een risicoanalyse en een risicomatrix.
Faalgebeurtenissen worden in een risicoanalyse per aandachtsgebied gegroepeerd.
Deze faalgebeurtenissen -wat gaat er fout?-, worden beoordeeld op de mate van rampzaligheid -hoe erg is het als het fout gaat?-, en worden ook beoordeeld op de geloofwaardigheid -is het waarschijnlijk dat het fout gaat?-. Het Risico wordt bepaald door de waarden voor rampzaligheid en geloofwaardigheid te combineren. De risicoanalyse wordt vastgelegd in een tabel.
In de risicomatrix worden de belangrijkste risico's voorzien van beheersmaatregelen. De uitvoering van de beheersmaatregelen wordt ondergebracht bij de reguliere gereedschap voor het voeren van projectmanagement. Dit betekent het doorlopen van de risicobeheersing een continu proces is. Het steeds opnieuw uitvoeren van de analyse en het opstellen van de risicomatrix zal in algemene zin plaatsvinden rondom de beslismomenten van het project. Belangrijk is ook dat de beheersingcyclus opnieuw doorlopen wordt bij wijziging van uitgangspunten, eisen of besluitvorming.

Stappenplan
Het opstellen van een risicobeheersing behelst het doorlopen van de volgende stappen:

 

  1. Bepalen van de aandachtsgebieden waarvan verwacht wordt dat er belangrijke risico's kunnen gaan optreden;
  2. Bepalen van de faalgebeurtenissen per aandachtsgebied;

  3. Bepalen van de rampzaligheid van de gevolgen van een faalgebeurtenis;
  4. Het bepalen van de geloofwaardigheid dat een faalgebeurtenis zal optreden;
  5. Het bepalen van het risico per faalgebeurtenis en het vastleggen van de risicoanalyse;
  6. Bepalen van een beheersmaatregel voor de faalgebeurtenis met een hoog risico;
  7. Het bepalen van het restrisico bij toepassing van de beheersmaatregel;
  8. Accepteren van het restrisico;
  9. Het vastleggen van de faalgebeurtenissen met hun bijpassende beheersmaatregelen in een risicomatrix;
  10. De risicomatrix toegankelijk maken voor het projectmanagement. 

 

Tips
Een eerste risicoanalyse dient onder leiding van de projectmanager door een veelkleurig disciplineteam uitgevoerd te worden. Bijvoorbeeld door het projectteam aangevuld met enkele specialisten, procedurevoerders, bevoegd gezag en vergeet vooral de opdrachtgever, de beheerder (!) en de nood- en hulpdiensten niet.
Het updaten van de beheersing, bijvoorbeeld aan het einde of bij het begin van een projectfase, geschiedt over het algemeen in het projectteam.
Het vergelijken van de uitkomst van een risicoanalyse van een project met eerder uitgevoerde risicoanalysen geeft vaak een mooi inzicht in het verloop van de risico's gedurende de uitvoering van het project.