Afdrukken

Aardwarnte doublet tekening TNO

 

Aardwarmte of te wel diepe geothermie is een goed idee. Dat is de strekking van het eerdere bericht op deze website.

 

 

 

Maar hoe zit het nu precies?

 

Absolute voorwaarde voor diepe geothermie is dat er een op grote diepte een waterhoudende laag is waar van het hete water voor verwarming gebruikt kan worden. Niet op elke locatie in Nederland is zo'n laag aanwezig.

 

De TNO-site Thermogis wil ons helpen om aardwarmte te ontwikkelen. Er is een mooi activiteitenschema beschikbaar over de te volgen procedure. Bovendien kunt u met het programma “Thermogis Basic” bepalen of op uw locatie de geschikte aardlagen aanwezig zijn en hoeveel woningen met aardwarmte verwarmd kunnen worden.

 In de glastuinbouw hebben tuinders in het westland ervaring opgedaan met het invoeren van diepe aardwarmte. Men heeft het zelfs gecombineerd met warmte koude opslag, ook wel WKO genoemd.

 

In het innovatieprogramma “Kas als Energiebron” werken LTO Glaskracht Nederland en het Ministerie van Economische Zaken samen om in de glastuinbouw energie te besparen en het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Dit samenwerkingsverband realiseert niet alleen het gebruik van aardwarmte, maar legt ook vast hoe ze dat gedaan hebben, welke valkuilen er zijn, welke stappen doorlopen moeten worden en hoe je zo'n systeem onderhoudt.

 

Enkele bespiegelingen:

Deze gedachten zijn vooral gebaseerd op de informatie uit het rapport “Stappenplan winning Aardwarmte in de Glastuinbouw”.

Investeren in aardwarmte: vooral het boren is duur.

[start citaat] Een middeldiepe boring naar bijvoorbeeld 2.000 meter komt op ongeveer vijf tot zeven miljoen euro en een boring naar 3.000 meter diepte kost naar alle waarschijnlijkheid 10 tot 14 miljoen euro. [einde citaat]

 

 

In het stappenplan wordt uitgegaan van een terugverdientijd van 12 jaar. Er zijn veel investeringen nodig. Naast boren zijn er ook kosten als aanvraag boorvergunning, voorbereiden boren, inrichten van de boorlocatie en het inrichten van de bovengrondse installaties. De investeringen in dit voorbeeld worden gefinancierd met een lening op basis van annuïteiten.

Hoeveel energie levert zo'n aardwarmte-bron op?

Even hardop rekenen: De aardwarmtebron van de tuinders levert een warmte op die vergelijkbaar is met de warmte die het veerbranden van 4,7 miljoen kubieke meter aardgas oplevert. Dat is de opbrengst van een heel jaar, vol continu. Laten we voor een woonwijk nu eens rekenen met de helft, want er is geen verwarming nodig in de zomer. Dus het equivalent van 2,4 miljoen kubieke meter aardgas is bruikbaar voor verwarming van een woonwijk.

 

Hoeveel woningen kunnen we daarmee verwarmen?

Een goed geïsoleerde woning gebruikt 1000 kub per jaar. Laten we uitgaan van een wijk met grote niet volledig geïsoleerde woningen, die 2000 kub per jaar gebruiken. Dan kan een wijk met 1200 woningen voldoende warmte voor verwarming uit een aardwarmtebron halen.

En wat kost dan het equivalent warmte van een kubieke meter aardgas?

Het is moeilijk om daar voor een exact bedrag te noemen.

De tuinders hebben een rentabiliteitsdrempel, oftewel een break-even point, van twintig eurocent per kub. Dat lijkt laag, maar de tuinders kopen hun gas in op de groothandelsmarkt. Dat zijn dus andere prijzen.

De consument betaalt nu € 0,62 per kub aardgas. Wel moeten we niet vergeten dat in een woonwijk er nog een grote kostenpost is voor het aanleggen van de infrastructuur. Namelijk de geïsoleerde buizen om het warme water van de bron naar de woningen te transporteren en weer terug natuurlijk.

 

Conclusies

Eerste stap is controleren of op de betreffende locatie grondlagen geschikt voor aardwarmte aanwezig zijn.

Is dat zo, dan geldt het volgende:

Bij nieuwbouw wijken zou er eigenlijk geen discussie moeten zijn.

Wijken met 2000 tot 2500 woningen kunnen vanuit één aardwarmte bron van verwarming worden voorzien. Lage verwarmingskosten en geen CO2 uitstoot. Doen dus.

Bij bestaande wijken komen vooral wijken met hoogbouw in aanmerking.

 

Welke voorzichtige gevolgtrekkingen zijn er nog meer mogelijk.

Verwarming met aardwarmte en verwarming door middel van warmte-koude opslag kunnen goed samen gaan. Overtollige diepe warmte zou in hogere lagen opgeslagen kunnen worden voor later gebruik.

Naast het gebruik voor verwarming zou aardwarmte ook gebruikt kunnen worden voor het produceren van elektriciteit.

 

Een conclusie zou ook kunnen zijn dat er nog veel innovaties mogelijk zijn.

Een voorbeeld: zou het mogelijk zijn om in een bestaande wijk, de gasleidingen door middel van in-line techniek geschikt te maken voor aan en afvoer van aardwarmte water? Want de gaskraan gaat toch dicht. De gasleiding die in de straat ligt is dus niet meer nodig. Koken op elektriciteit, met stroom ook gemaakt met aardwarmte.

 

TNO thermogis.

Kas als Energiebron - Aardwarmte.

Uitleg aardwarmte door Hydroco Geomec.