Afdrukken

Aardwarmte wat is dat?

Aardwarmte, of diepe geothermie, is kokend heet water dat op minstens twee, maar vaak meer kilometer diep in de aarde zit. Dat hete water wordt omhoog gepompt voor verwarming en er wordt elektriciteit van gemaakt. 

 

Aardwarmte - bitterbal -bitterbol

Hoe kan aardwarmte ontstaan?

Onze aarde is als een een hele grote bitterbal, bloedheet van binnen en een koude buitenkant waar wij leven. Binnen in de aarde is het 5000°C. 99 procent van de aarde is warmer dan 1000°C.  Het duurt nog miljarden jaren voordat de aarde is afgekoeld.

 

Is het gebruik van heet water uit de aarde nieuw?

Nee, de Romeinen deden het al. Tegenwoordig wordt aardwarmte in binnen- en buitenland toegepast. Voorbeelden zijn de verwarming van de kassen in de glastuinbouw in het Westland en de levering van energie aan het stroomnet die gelijk staat aan de opbrengst van drie grote energiecentrales.

 

Is aardwarmte duurzaam?

Ja, de CO2 uitstoot wordt nihil en de energiebron is onuitputtelijk.

 

Is aardwarmte duur?

Nee, de kosten zijn vergelijkbaar met andere energiebronnen. Natuurlijk moet je eerst investeren met tijd en met geld, maar uiteindelijk is aardwarmte op termijn veel goedkoper.

 

Zijn er woningen in Nederland met aardwarmte?

Weinig. In Heerlen gebruikt men mijnwater voor de verwarming van gebouwen en woningen. Op Texel is men gestart met het realiseren van een thermocentrale voor warmte en stroom. Er zijn meer initiatieven, maar Nederland loopt achter op het buitenland.

 

Wat moeten wij er mee?

We moeten het gaan toepassen! Gas en olie raken op en nog erger, zij vervuilen onze leefomgeving. Daarom moeten wij duurzame energie gaan gebruiken. Naast wind- en zonne-energie en natuurlijk het goed isoleren van woningen, is aardwarmte een perfecte energiebron. Het is schoon, goedkoop, onbeperkt aanwezig en het is bestaande techniek. Wij kunnen buizen voor heet water in de straat aanleggen, wij kunnen de elektriciteitskabels gebruiken voor de stroom, wij kunnen diep boren en wij kunnen een thermocentrale aanleggen. Dat is allemaal realiseerbaar met bewezen technieken. En van mislukte projecten, zoals Den Haag, kunnen we leren.

 

 Wat is de oorzaak van mislukkingen?

Er zijn altijd meerdere participanten met verschillende belangen. Dat schuurt nog wel eens in een langdurig proces, waarin de neuzen altijd dezelfde kant op moeten staan. Daarbij moet er geld geïnvesteerd worden voordat je kan gaan beginnen. Er dient eerst een diepte boring gemaakt te worden om te kunnen beoordelen of het gebruik van aardwarmte op die plek mogelijk is.

Het is dus tot mislukken gedoemd?

Nee. In de glastuinbouw zien we dat het initiatief van de ondernemers komt. Zij sturen het proces, zij houden vinger aan de pols, zij huren de juiste mensen in en bouwen op die manier succesvol een volledige thermocentrale om hun kassen te verwarmen. De energie die ‘over’ is, verkopen ze aan het net. Zo maken zij goedkope en schone energie en zijn zij concurrerend met hun producten. En wij kunnen, zonder gewetenswroeging, bij het kerstdiner heerlijke duurzame aardbeien eten.

 

Waarom blijven gemeente achter met het stimuleren van aardwarmte?

Bij woningbouw gaat dat anders. Het initiatief voor woningbouw ligt bij gemeente of een ontwikkelaar. De gemeente is de spin in het web. De gemeente keurt de plannen goed en zorgt dat er gebouwd kan worden. De gemeente investeert in de openbare ruimte , maar bouwt geen woningen, dat doet de ontwikkelaar. De gemeente moet het inzicht hebben dat aardwarmte nu noodzaak is en geen toekomstmuziek. En aan dat inzicht ontbreekt het nog. Als een gemeente aardwarmte wil, dan komt het er.

 

Hebben gemeenten dan geen visie?

Natuurlijk hebben ze wel visie. Gemeenten zijn bezig om CO2 neutraal te worden. Doelstellingen zijn geformuleerd en plannen zijn in uitvoering. Natuurlijk werkt dat ook. Maar aardwarmte heeft kennelijk een drempel. Het lijkt moeilijk en een wethouder wil geen groene Don Quichot zijn.

 

Waarom zouden gemeenten dan toch aardwarmte willen hebben?

Omdat het een sprong voorwaarts is. Het is schoon, goedkoop en onuitputtelijk. Het is een oplossing voor een toekomst zonder olie en gas. En het is comfortabel: heerlijk snorrende verwarmingen die warmte ons huis instralen.

 

Welke rol speelt Weteling daar in?

Wij hebben verstand van samenwerken in complexe processen. We hebben verstand van kabels en leidingen in de straat. Wij weten welke procedures er gevolgd moeten worden en wij weten wie welke besluiten moet nemen. Wij zijn ervaren projectmanagers die namens de gemeenten samen met en in overleg met andere partijen aardwarmte kunnen realiseren.

 

Wat adviseer je een wethouder die aardwarmte wel interessant vindt?

Bel een tuinder in het Westland en ga kijken hoe het werkt, kijk wat de mogelijkheden zijn en vraag hoe zij het voor elkaar gekregen hebben.